Przejdź do treści

Gajówka

Gajówka

Danuta Molska

Państwo Słoneccy, gajowy Jan z żoną

Danuta Molska

Państwo Słoneccy z córkami i wnuczkami

Danuta Molska

„Jan Słonecki ur. w 1896 r. w Stamirowicach,  został zatrudniony jako leśny w 1923 roku przez Jana i Pawła Łopatinów. Parcelowana przez Łopatinów  część Cechówki nazwana Miłosna-Letnisko, była zalesiona i potrzebny był gospodarz tego lasu. Warunki zatrudnienia były następujące:  mieszkanie – owa Gajówka, którą sam musiał wybudować, opał i 3 morgi (9000 m kw, czyli niecały hektar) gruntu, z którego miał wyżywić siebie i rodzinę tzn. żonę Zofię i 2 córki, które dopiero miały się urodzić”.

Wspomnienia rodzinne

„W latach 30. zmienili się właściciele (Eugeniusz Srzednicki i Stanisław Ostrowski) owej zalesionej części Cechówki, ale Jan Słonecki pozostał nadal ich pracownikiem aż do zakończenia II Wojny Światowej. Oprócz zajmowania się lasem, był też upoważniony przez pracodawców do udzielania  informacji  chętnym do zakupu działek i miał do tego celu plan parcelacji, który przetrwał w archiwum rodzinnym”.

Wspomnienia rodzinne

„Po wojnie pan Słonecki podjął inną pracę, ale sąsiedzi i inni mieszkańcy Cechówki czyli później Miłosnej mówili o nim Gajowy. Zmarł w 1986 r. i pochowany jest na cmentarzu w Miłosnej”.

Wspomnieia rodzinne

Powiązane tematy: