Przejdź do treści

„Papierośnica stanowiła własność naszego dziadka, porucznika Walentego Wojnarowicza, który jak wielu oficerów legionistów kupił w latach 20. XX w. działkę w Cechówce na terenie stanowiącym swego rodzaje strefę ochronną dla miejsca przebywania Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Janina Górska

„W 1923 roku wybudował tam dom letniskowy, w którym mieszkał wraz z rodziną w sezonie letnim. Pomimo to Dziadek nasz identyfikował się z miejscową społecznością i angażował się w różne działania prospołeczne na rzecz mieszkańców. Za swoją pracę, będąc jednym z aktywnych inicjatorów budowy szkoły podstawowej w Cechówce otrzymał srebrną papierośnicę z następującą dedykacją:

W dniu imienin Prezesowi Komitetu Budowy Szkoły w Cechówce Panu Porucznikowi Walentemu Wojnarowiczowi ofiarują Członkowie: Okuniewicz, Borkowski, Gierasiński, Paprocki, Borucki, Kudrzycki, Dąbrowski 14.II.1929.

Janina Górska

„Podarunek Dziadek darzył dużym sentymentem. Od września 1939 r. papierośnica towarzyszyła mu w wojennej wędrówce od południa Europy do wojska polskiego na Zachodzie aż do Szkocji, a później do Londynu, gdzie mieszkał wiele lat. Wszystkie miasta na swojej wojennej drodze uwieczniał przytwierdzając do papierośnicy ich herby. Do Polski wrócił w 1963 r. w randze majora wraz z papierośnicą, która dla nas, jego wnuków, stanowi dziś niezwykłą pamiątkę jego wojskowej tułaczki”.

Janina Górska

Zobacz pełne relacje


Cytaty, fotografie oraz relacje są fragmentem materiałów dostępnych w Archiwum Społecznym Sulejówka.  Więcej fotografii znajduje się z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku. Czekamy także na Twoją historię!

Janina Górska
wnuczka Adely i Walentego Wojnarowicza