Przejdź do treści

Biuletyn „Sąsiedzi z Sulejówka”

Historia miasta współtworzy tożsamość jego wspólnoty. Portal “Sulejówek po sąsiedzku” to wielowymiarowy obraz historii społecznej tego miasta.

Jeśli pamiętasz ciekawą historię o mieszkańcach i mieszkankach miasta – napisz do nas. Podziel się swoją opowieścią. Włącz się w poszerzanie naszej narracji. Każde wspomnienie czy udostępnione do zdigitalizowania zdjęcie wzbogaci odtwarzany przez nas ze skrawków pamięci obraz przeszłości tego miejsca.

Czekamy na twoje opowieści, abyśmy mogli się nimi podzielić z innymi. O wszystkich nowych odkryciach będziemy informować właśnie tutaj. Czyja historia pojawi się jako pierwsza?

Kontakt: kontakt@sulejowekposasiedzku.pl

16 sierpnia

Sierpień 2022

Tworzenie orkiestr dętych w 20-leciu międzywojennym było niezwykle popularne. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku był to jeden z przejawów odradzania się polskiej kultury muzycznej, a koncerty i parady orkiestr dętych były formą manifestowania radości z posiadania wolnej Ojczyzny i służyło krzewieniu postaw patriotycznych. Sulejówek też może poszczycić się orkiestrą dętą, która działa od przeszło 20. lat pod kierownictwem majora rezerwy Edwarda Myśliwczyka.
Tuż przed świętem Wojska Polskiego sulejówecka Młodzieżowa Orkiestra Akord dzięki dotacji Biura Niepodległa przy współudziale Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego, skorzystała z muzycznej edukacji.
Zostały zorganizowane warsztaty orkiestrowe aby podnieść poziom zespołu, a młodych muzyków, którzy w nich wzięli udział „gościnnie”, zachęcić do stałej współpracy.
Należy podtrzymać i propagować ideę orkiestr dętych, która tak mocno wpisała się w tradycję II Rzeczypospolitej, bo teraz zdaje się zanikać.
Pracując nad utworami polskich kompozytorów, odwołujących się do historii i kultury, organizatorzy warsztatów chcieli zachęcić młodzież do refleksji nad współczesnymi przejawami patriotyzmu, wszak umiłowania Ojczyzny to także znajomość jej historii i kultury oraz czynny w niej udział. Nie zabrakło Chopina, Moniuszki i oczywiście pieśni I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, która jest pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Młodzieżowa Orkiestra Akord w obecnym składzie od kilkunastu lat gra pod kierunkiem majora rezerwy Edwarda Myśliwczyka. Skład w większości składa się z muzyków-amatorów, którzy realizują swoje pasje spotykając się na próbach dwa razy w tygodniu i uświetniając swoją grą miejskie uroczystości patriotyczne oraz grając koncerty dla mieszkańców Sulejówka. Orkiestra występuje kilka razy w roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej i w miejskim parku Glinianki.
15 sierpnia orkiestra wraz z profesorami będącymi jednocześnie artystami warszawskich scen muzycznych: Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego i Opery Narodowej, Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, Warszawskiego Opery Kameralnej zagrała koncert na dziedzińcu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zgromadzona publiczność nagrodziła muzyków brawami i owacją na stojąco. Koncert był nadzwyczaj udany. Oby więcej takich wydarzeń w Sulejówku!