Przejdź do treści

Biuletyn „Sąsiedzi z Sulejówka”

Historia miasta współtworzy tożsamość jego wspólnoty. Portal “Sulejówek po sąsiedzku” to wielowymiarowy obraz historii społecznej tego miasta.

Jeśli pamiętasz ciekawą historię o mieszkańcach i mieszkankach miasta – napisz do nas. Podziel się swoją opowieścią. Włącz się w poszerzanie naszej narracji. Każde wspomnienie czy udostępnione do zdigitalizowania zdjęcie wzbogaci odtwarzany przez nas ze skrawków pamięci obraz przeszłości tego miejsca.

Czekamy na twoje opowieści, abyśmy mogli się nimi podzielić z innymi. O wszystkich nowych odkryciach będziemy informować właśnie tutaj. Czyja historia pojawi się jako pierwsza?

Kontakt: kontakt@sulejowekposasiedzku.pl

22 lutego

Luty 2023

Kiedy pada nazwisko Wójcik w Sulejówku wiele osób nie do końca wie, o kogo chodzi. Niektórzy kojarzą je wyłącznie z osobą Walentego Wójcika, przybocznego Józefa Marszałka Piłsudskiego, w latach 20. i 30. XX wieku mieszkańca tej niewielkiej wówczas podwarszawskiej miejscowości, którego sylwetkę prezentujemy tutaj Dom Walentego Wójcika – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl) W rezultacie tylko dla osób aktywnie uczestniczących w tworzeniu Muzeum Piłsudskiego w latach. 80. XX wieku to nazwisko ma zupełnie inne konotacje.

Tak wśród bohaterów naszego portalu pojawia się wreszcie postać Zbigniewa Wójcika, syna Walentego i bliskiego przyjaciela córek Piłsudskiego, który był przede wszystkim wybitnym historykiem i piłsudczykiem zaangażowanym w latach 80. i 90. w przywracanie pamięci o Józefie Piłsudskim zarówno na kartach wielkiej historii jak i w lokalnej społeczności. Jego działalność z tego okresu wiązała się zatem nie tylko z walką o upamiętnienie postaci Marszałka w warszawskiej katedrze, w czym ostatecznie wsparł Wójcika papież Jan Paweł II, dzięki czemu w 1988 roku wreszcie zostało odsłonię epitafium Piłsudskiego w warszawskim kościele. W tym samym okresie czasu profesor bardzo angażował się razem z Joanną Onyszkiewicz, wnuczką Piłsudskiego i członkami Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka w przywrócenie w przestrzeni publicznej pamięci o przeszłości dworku „Milusin” dworek “Milusin” – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl)

W rezultacie jako działacz społeczny niejednokrotnie miał okazję brać udział w przełomowych momentach w życiu lokalnej społeczności. Po raz pierwszy miało to miejsce podczas odsłonięcia tablic przy wejściu do dworku „Milusin”, gdy poproszono go o wygłoszenie uroczystej przemowy w trakcie tego wydarzenia. Po raz drugi, gdy władze miasta świadome jego roli w procesie tworzenia miejsca pamięci i budowania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (profesor był członkiem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego) poprosiły Zbigniewa Wójcika o zostanie jednym z czterech patronów pierwszego sztandaru miasta Sulejówek w 2000 r. Z tego drugiego wydarzenia pochodzi właśnie zdjęcie, które prezentujemy po raz pierwszy na naszym portalu. Zostało one wykonane w kościele przy ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku podczas ceremonii poświęcenia sztandaru. Przedstawia ono chwilę, gdy profesor Wójcik przybija pod głowicą sztandaru jeden z czterech złotych gwoździ mających symbolizować czterech jego patronów: Wandę Piłsudską, Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską, Ryszarda Kaczorowskiego i właśnie kolejnego bohatera naszego portalu, Zbigniewa Wójcika Willa Ułanka – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl) Tak profesor przyczynił się do powstania nowego symbolu Sulejówka, który został ufundowany przez 20 instytucji i organizacji oraz 92 rodziny mieszkańców.

Obecnie profesor jest już nie tylko patronem sztandaru, ale także biblioteki, która od 2023 r. stała się Miejską Biblioteką Publiczną im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku. Dlatego zwracamy się do naszych czytelników i czytelniczek z prośbą o sprawdzenie, czy w Państwa archiwach rodzinnych nie zachowały się inne fotografie profesora z tego okresu lub z tych wydarzeń, o które moglibyśmy wzbogacić prezentowaną w ramach działań Archiwum Społecznego Sulejówka pamięć o przeszłości tego miasta i jego mieszkańców oraz mieszkanek. Tak jak pierwszy sztandar miasta nie powstałby bez społecznego zaangażowania lokalnej społeczności tak my możemy rozwijać dalej narracje na portalu wyłącznie w oparciu o Państwa zaangażowanie w ten projekt. Dlatego serdecznie zapraszamy do podzielenia się także swoją historią i umożliwienie nam kolejnych „spotkań” z profesorem.