Przejdź do treści

Biuletyn „Sąsiedzi z Sulejówka”

Historia miasta współtworzy tożsamość jego wspólnoty. Portal “Sulejówek po sąsiedzku” to wielowymiarowy obraz historii społecznej tego miasta.

Jeśli pamiętasz ciekawą historię o mieszkańcach i mieszkankach miasta – napisz do nas. Podziel się swoją opowieścią. Włącz się w poszerzanie naszej narracji. Każde wspomnienie czy udostępnione do zdigitalizowania zdjęcie wzbogaci odtwarzany przez nas ze skrawków pamięci obraz przeszłości tego miejsca.

Czekamy na twoje opowieści, abyśmy mogli się nimi podzielić z innymi. O wszystkich nowych odkryciach będziemy informować właśnie tutaj. Czyja historia pojawi się jako pierwsza?

Kontakt: kontakt@sulejowekposasiedzku.pl

7 marca

Marzec 2023

Na dobry początek wiosny dodajemy na naszej mapie nowy punkt. Tym razem będzie to willa Batorówka, która mieściła się przy dawnej ulicy Legionów 6, obecnie ul. Rozwadowskiego 10. Oczywiście nazwa tego jednego z niezwykłych przykładów zabudowy w stylu świdermajer tworzącego niepowtarzalny urok przedwojennego Sulejówka, nie jest przypadkowa. Podobnie jak miało to miejsce w innych przypadkach pochodzi od nazwiska pierwszych właścicieli. Jednak to nie oni będą głównymi narratorami opowieści o historii tego miejsca.
Jeszcze przed 1939 r. dom został kupiony przez Janusza i Jadwigę Cezarię z d. Kalicką Gilewskich, którzy jako mieszkańcy Warszawy zdecydowali się na posiadanie oprócz mieszkania w stolicy własnego letniska. Stąd, kierując się ówczesną modą, wybrali się właśnie do Sulejówka, gdzie akurat państwo Batorscy postanowi sprzedać swój dom i tak rodzice Andrzeja Kotwicza-Gilewskiego mającego wtedy zaledwie kilka lat stali się nowymi właścicielami tej posesji. https://sulejowekposasiedzku.pl/lokalizacja/willa-batorowka/
Jak wyglądało ich życie przed wybuchem wojny? Jak przeżyli okres okupacji w Sulejówku i Powstanie Warszawskie? Kiedy i w jakich okolicznościach wrócili do willi Batorówka? Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć dzięki relacji Andrzeja Kotwicza-Gilewskiego, który zgodził się podzielić swoją opowieścią i utrwalić zapamiętane przez niego skrawki przeszłości w wersji cyfrowej poszerzając z jednej strony zasoby Archiwum Historii Mówionej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku a z drugiej umożliwiając nam wzbogacenie portalu „Sulejówek po sąsiedzku” o nowy punkt na naszej mapie.
Dlatego, jak zawsze, zachęcamy do poszukiwań własnych opowieści. Może w trakcie wiosennych czy przedświątecznych porządków ktoś natrafi na kolejne cenne materiały, które pozwolą na pogłębienie naszej wiedzy o przeszłości współczesnego Sulejówka i losach jego mieszkańców oraz mieszkanek? Zawsze znajdziemy czas na następne spotkania, rozmowy i nagrywanie nieznanych dotąd historii. Dajcie nam znać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba albo możliwość. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod nr. Tel. 602 215 672 lub pisząc na maila: kontakt@sulejowekposasiedzku.pl

22 lutego

Luty 2023

Kiedy pada nazwisko Wójcik w Sulejówku wiele osób nie do końca wie, o kogo chodzi. Niektórzy kojarzą je wyłącznie z osobą Walentego Wójcika, przybocznego Józefa Marszałka Piłsudskiego, w latach 20. i 30. XX wieku mieszkańca tej niewielkiej wówczas podwarszawskiej miejscowości, którego sylwetkę prezentujemy tutaj Dom Walentego Wójcika – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl) W rezultacie tylko dla osób aktywnie uczestniczących w tworzeniu Muzeum Piłsudskiego w latach. 80. XX wieku to nazwisko ma zupełnie inne konotacje.

Tak wśród bohaterów naszego portalu pojawia się wreszcie postać Zbigniewa Wójcika, syna Walentego i bliskiego przyjaciela córek Piłsudskiego, który był przede wszystkim wybitnym historykiem i piłsudczykiem zaangażowanym w latach 80. i 90. w przywracanie pamięci o Józefie Piłsudskim zarówno na kartach wielkiej historii jak i w lokalnej społeczności. Jego działalność z tego okresu wiązała się zatem nie tylko z walką o upamiętnienie postaci Marszałka w warszawskiej katedrze, w czym ostatecznie wsparł Wójcika papież Jan Paweł II, dzięki czemu w 1988 roku wreszcie zostało odsłonię epitafium Piłsudskiego w warszawskim kościele. W tym samym okresie czasu profesor bardzo angażował się razem z Joanną Onyszkiewicz, wnuczką Piłsudskiego i członkami Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka w przywrócenie w przestrzeni publicznej pamięci o przeszłości dworku „Milusin” dworek “Milusin” – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl)

W rezultacie jako działacz społeczny niejednokrotnie miał okazję brać udział w przełomowych momentach w życiu lokalnej społeczności. Po raz pierwszy miało to miejsce podczas odsłonięcia tablic przy wejściu do dworku „Milusin”, gdy poproszono go o wygłoszenie uroczystej przemowy w trakcie tego wydarzenia. Po raz drugi, gdy władze miasta świadome jego roli w procesie tworzenia miejsca pamięci i budowania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (profesor był członkiem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego) poprosiły Zbigniewa Wójcika o zostanie jednym z czterech patronów pierwszego sztandaru miasta Sulejówek w 2000 r. Z tego drugiego wydarzenia pochodzi właśnie zdjęcie, które prezentujemy po raz pierwszy na naszym portalu. Zostało one wykonane w kościele przy ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku podczas ceremonii poświęcenia sztandaru. Przedstawia ono chwilę, gdy profesor Wójcik przybija pod głowicą sztandaru jeden z czterech złotych gwoździ mających symbolizować czterech jego patronów: Wandę Piłsudską, Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską, Ryszarda Kaczorowskiego i właśnie kolejnego bohatera naszego portalu, Zbigniewa Wójcika Willa Ułanka – Sulejówek (sulejowekposasiedzku.pl) Tak profesor przyczynił się do powstania nowego symbolu Sulejówka, który został ufundowany przez 20 instytucji i organizacji oraz 92 rodziny mieszkańców.

Obecnie profesor jest już nie tylko patronem sztandaru, ale także biblioteki, która od 2023 r. stała się Miejską Biblioteką Publiczną im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku. Dlatego zwracamy się do naszych czytelników i czytelniczek z prośbą o sprawdzenie, czy w Państwa archiwach rodzinnych nie zachowały się inne fotografie profesora z tego okresu lub z tych wydarzeń, o które moglibyśmy wzbogacić prezentowaną w ramach działań Archiwum Społecznego Sulejówka pamięć o przeszłości tego miasta i jego mieszkańców oraz mieszkanek. Tak jak pierwszy sztandar miasta nie powstałby bez społecznego zaangażowania lokalnej społeczności tak my możemy rozwijać dalej narracje na portalu wyłącznie w oparciu o Państwa zaangażowanie w ten projekt. Dlatego serdecznie zapraszamy do podzielenia się także swoją historią i umożliwienie nam kolejnych „spotkań” z profesorem.