Przejdź do treści

rzemieślnicy

Izabella z Turskich i Bolesław Siekierscy

Barbara Pasińska-Kruk, Marek Pasiński

Izabella z Turskich Siekierska

Barbara Pasińska-Kruk, Marek Pasiński

Bona z dzieckiem państwa Siekierskich

Barbara Pasińska-Kruk, Marek Pasiński

Zdun przy pracy

Elżbieta Puczniewska-Pyszyńska

„Rzemieślników za bardzo nie było. Jakiś szewc gdzieś czasami się pojawił. Ale to z reguły był na dosyć bardzo krótki czas”.

Wojciech Hyb