Przejdź do treści

społecznicy

„Tam były korty, gdzie kościół. Dlatego mój mąż bardzo żałował, że to bez pytania, że nie pomyśleli o jakimś lepszym, innym miejscu. Podobno nawet było tak, że ksiądz kanonik, który był twórcą tego Kościoła, mówił, że korty będę zbudowane gdzieś indziej. Tak się nie stało. Nie miał pieniędzy i ludzie budowali ten kościół”.

Teresa Rejman

Uroczystości

Agnieszka Tkacz

Zawody w Otwocku

Agnieszka Tkacz

Parada

Agnieszka Tkacz

„Ponieważ szkoła była pod drugiej stronie torów powstało takie grono osób, które postanowiło zebrać fundusze na budowę szkoły. Taki komitet ludzi mieszkających powstał. Pamiętam niektóre nazwiska. Byli moi rodzice, Bykowscy, mojej mamy brat, Piekarscy, Grabowscy. To byli sąsiedzi. Tam na pewno więcej osób się w to włączyło”.

Maria z d. Chytrowska Kowalska

„Naprzeciwko – tam, gdzie Piekarscy mieszkali, był stary długi barak. Teraz jest tam liceum, a przedtem to był taki budynek drewniany i tam urządzono przedstawienia, jakieś spotkania, zabawy na całym terenie, zabawy z loteriami fantowymi. Myśmy brały w tym udział. Zbierałyśmy po ludziach różne fanty. Robiliśmy sekretniki. Także była to taka poczta listonoszy. Myśmy uczestniczyły w tym jako dzieci. Okolicznych dzieci tak samo było tam dużo. Pamiętam też, że zaangażowano teatr ukraiński. Zbierało się z tych biletów, z tych loterii. Wszystko na budowę szkoły”.

Maria z d. Chytrowska Kowalska