Przejdź do treści

Miłosna

Maria i Wacław Wilczyńscy z dziećmi Bohdanem i Jolą, fot. Romuald Makarewicz, 1928

Ewa Gauld

Rodzina Wilczyńskich i Janina Makarewicz, fot. Romuald Makarewicz, 1929

Ewa Gauld

Bohdan i Jola Wilczyńscy z dziadkiem Romualdem Makarewiczem, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld

Jola i Bohdan Wilczyńscy w domu rodzinnym, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld

Bohdan, Maria, Jola Wilczyńscy, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld

Maria Wilczyńska, fot. Romuald Makarewicz, 1924

Ewa Gauld