Przejdź do treści

Miłosna

Dzieci przed kapliczką Czesława Laskowskiego u zbiegu ulic ulic 3-go Maja (dawniej 1-go Maja) oraz ulicy Krótkiej.

Krzysztof Gruziński

Maria i Wacław Wilczyńscy z dziećmi Bohdanem i Jolą, fot. Romuald Makarewicz, 1928

Ewa Gauld

Rodzina Wilczyńskich i Janina Makarewicz, fot. Romuald Makarewicz, 1929

Ewa Gauld

Bohdan i Jola Wilczyńscy z dziadkiem Romualdem Makarewiczem, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld

Jola i Bohdan Wilczyńscy w domu rodzinnym, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld

Bohdan, Maria, Jola Wilczyńscy, fot. Romuald Makarewicz, 1930

Ewa Gauld