Przejdź do treści

Miłosna

Prawdopodobnie rok 1928. Maria i Wacław Wilczyńscy z dziećmi Bohdanem i Jolą. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld

Prawdopodobnie rok 1929. Rodzina Wilczyńskich i Janina Makarewicz. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld

Prawdopodobnie rok 1930. Bohdan i Jola Wilczyńscy z dziadkiem Romualdem Makarewiczem. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld

Prawdopodobnie rok 1930. Jola i Bohdan Wilczyńscy w rodzinnym domu. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld

Prawdopodobnie rok 1930. Bohdan, Maria, Jola Wilczyńscy. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld

Prawdopodobnie rok 1924. Maria Wilczyńska. Fot. Romuald Makarewicz.

Ewa Gauld