Przejdź do treści

wille

Willa Ułanka w perspektywie współczesnej oraz z lat 80tychWilla Ułanka - bryła współczesna i dawna.

Plan sytuacyjny parceli gdzie znajduje się Willa UłankaPlan sytuacyjny parceli (rok 1929), gdzie znajduje się Willa Ułanka.

Skan fragmentu dokumentu dotyczącego willi ułanka i zawierający opis i plan parceliFragment skanu planu parceli z 1929 roku zawierający opis Willi Ułanka.

Budynek willi Ułanki z przoduWilla Ułanka

Willa Ułanka w tle, na pierwszym planie kwitnący bezWilla Ułanka

Budynek willi Ułanka z perspektywy wjazdu na posesjęWilla Ułanka - ok. 2020 roku

Andrzej z Lasu